Noutati in cadrul companiei Ircon SRL

Proiecte în curs de studiu:

  •    Studierea acţiunii extractului de HERACLEUM SPHONDYLIUM asupra neuronilor dopaminergici hipotalamici şi asupra prolactinei. Formulare, control şi aplicaţii clinice. Fundamentare experimentală, clinico- biologică şi moleculară.
    Obiectivul principal al acestui studiu este de a identifica şi izola principiile active din Heracleum spondylium, de a demonstra acţiunea antiprolactinică a acestora prin studii pe animale de experienţă, de a stabili doza terapeutică optimă, efectele adverse şi reacţiile secundare prin studii de farmacocinetică, farmacodinamie şi inocuitate. Scopul final este implementarea rezultatelor obţinute la om pentru creşterii performantei menajamentului clinic al bolnavelor cu disfuncţii hormonale genitale, disfuncţii responsabile de hemoragii disfuncţionale, dismenoree, sindrom premenstrual, mastodinie, mastopatii fibrochistice etc. Extinderea în aplicaţii medicale a cercetării noastre este un alt scop al acestui studiu (exemplu: folosirea ca adjuvant a extractului de Heracleum sphondylium în tratamentul maladiei Parkinson). Studiul este centrat pe validarea unei terapii din produse vegetale cu efecte secundare şi adverse absente sau cât mai reduse în comparaţie cu preparatele sintetice sau semisintetice folosite actualmente pentru corectarea diferitelor tulburări produse de disfuncţiile hormonale genitale. Potenţialul acestei terapii se extinde şi la prevenirea efectelor secundare ale hiperestrogeniei reprezentate de proliferările benigne şi maligne, hiperestrogenia fiind una din principalele cauze implicate în patogenia acestor afecţiuni. In acest sens, studiul vizează abordarea profundă j şi standardizarea metodelor de obţinere a principiilor naturale active, a investigaţiilor de laborator pentru o completă descriere a comportamentului clinico-biologic al disfuncţiilor hormonale genitale şi a consecinţellor secundare pe termen scurt şi lung. Un alt obiectiv este studiul receptorilor hormonali mamari şi endometriali, precum şi identificarea şi caracterizarea unei noi generaţii de markeri predictivi şi prognostici care să reflecte cât mai fidel comportamentul la terapia cu extracte de Heracleum sphondylium a disfuncţiilor hormonale genitale. Firma SC IRCON srl dispune de experienţa şi infrastructura necesară pentru crearea unei echipe multidisciplinare de la alte instituții (anatomie, fiziologie, botanică, farmacognozie, tehnologie farmaceutică, analiza medicamentelor,farmacologie, toxicologie, obstetrică şi ginecologie, imunologie, endocrinologie, chimie fizică, biochimie), supraspecializate în abordarea tematicii, cât şi în educaţia medicală continuă. Perspectiva este de a crea o asociere regională de înaltă consistenţă între instituţii performante, partenere în scopul obţinerii de beneficii ştiinţifice şi medicale maxime care să consolideze posibilitatea de colaborare internaţională.

  •    Tratamentul sindromului seboreic şi acneic prin blocarea receptorilor androgeni de la nivelul glandelor sebacee cu substanţe cu acţiune antiandrogenică locală (spironolactona).Glandele sebacee şi sudoripare sunt anexe ale foliculului pilos care secretă lipidele tegumentare şi sunt dotate cu receptori celulari dependenţi de nivelul concentraţiei de honnoni androgeni. La pubertate, dar uneori şi la vârste adulte,se produce o hiperfuncţie a acestor glande fie datorită concentraţiilor crescute de androgeni, fie datorită creşterii sensibilităţii acestora locale la concentraţii normale de hormoni androgeni. Consecinţele hiperfuncţiei glandelor sebacee şi sudoripare sunt reprezentate de sindromul seboreic care la nivelul pielii capului se manifestă prin seboree uscată sau seboree grasă, iar la nivelul altor regiuni, în special la nivelul pielii feţei se manifestă prin acnee. Din arsenalul de substanţe medicamentoase utilizate în tratamentul acneei sau a seboreei pielii capului, un rol deosebit îl au substanţele cu acţiune antiandrogenă care blochează selectiv receptorii de la nivelul folicului pilosebaceu, fapt care diminuă activitatea glandelor sebacee sau sudoripare, iar consecinţele clinice sţnt dintre cele mai bune. In acest sens, bazat pe o serie de observaţii şi rezultate clinice, am brevetat şi realizat mai multe produse cu acţiune antiacneică şi antiseboreică, care au ca principiu activ Spironolactona. Spironolactona este cunoscută ca substanţă diuretică, dar datorită similitudinii de structură cu hormonii androgeni, aplicată local face oficiul de substanţă antiandrogenă care blochează selectiv receptorii hormonali androgeni de la nivelul glandelor sebacee şi sudoripare şi pune astfel hormonii androgeni în incapacitatea de a-şi exercita activitatea lor de stimulare a glandelor sebacee sau sudoripare. Obiectivul principal al studiului nostru, bazat pe elementele teoretice sumare prezentate mai sus, este studierea modificărilor morfologice şi fiziologice care au loc la nivelul glandelor sebacee şi sudoripare, secundar blocării receptorilor membranari cu substanţe cu acţiune antiandrogenă selectivă locală şi realizarea de preparate farmaceutică pentru tratamentul acneii şi seboreiei pielii capului care au ca principii active substanţe cu acţiune antiandrogenică locală.

  •    Creşterea activităţii substanţelor antiinflamatorii- antireumatismale cu aplicaţii locale sub formă, de unguente prin creşterea concentraţiei substanţei active în excipient. Prin studiile efectuate până în prezent am reuşit condiţionarea unor antiinflamatorii antireumatice cu cea mai ridicată concentraţie de substanţă activă (Diclofenac unguent, 7%); urmează extinderea procedeului respectiv şi la altre grupe de substanţe din aceeaşi clasă.
    Tratamentul infecţiilor cervico-vaginale şi a stărilor precanceroase ale colului uterin cu ajutorul nfedicamentului cervugid ovule, realizat de subsemnatul. Elucidarea mecanismului prin care citotestul exprimat în sistemul Bethesda, LSIL sau HSIL (stare precanceroasă) se converteşte în citotest normal după tratamentul cu Cervugid.

  •    Studiul localizării virusului HPV la bărbat la nivelul penisului şi realizarea unui medicament pe bază de substanţă iodofore pornind de la observaţie din literatura de specialitate japoneză care relizează epurarea diferitelor tipuri de virusuri la om. În literatura de specialitate se menţionează că virusul HPV se transmite pe cale sexuală, bărbatul fiind purtător sănătos şi având rolul de izvor de infecţie pentru femeie. în acealaşi timp datele din literatură nu dau o atenţie deosebită tratamentului focarului de infecţie, întreaga atenţie a autorilor focalizându-se asupra infecţiilor cervicovaginale cu HPV şi tratamentul stărilor precanceroase ale colului uterin. De aceea beneficiid de experienţă căpătată în tratamentul stărilor precanceroase cu Cervugid-ovule la femeie, am considerat necesar, văzând datele din literatura de specialitate, să realizez un studiu sistematic privind localizarea virusului HPV la nivelul penisului, precum şi să realizez un medicament privind tratamentul acestuia având la bază o serie de date din literatura de specialitate care arată rolul substanţelor iodofore în epurarea diferitelor infecţii virale. Acest studiu este în curs de desfăşurare la SC IRCON srl, Iaşi. Scopul acestui studiu este asanarea focarului de infecţie la bărbat şi secundar scăderea incidenţei infecţiei cu virusul HPV la femeie, consecinţa practică fiind profilaxia cancerului de col uterin.

  •    Studierea mecanismului de refacere a ţesuturilor după leziuni traumatice, chirurgicale sau după arsuri cu produse farmaceutice de origine naturală. Acest studiu este în curs de desfăşurare şi se bazează pe o serie de observaţii empirice, precum şi din literatura de specialitate care arată rolul epitelizant de excepţii al cerii de albine. În prezent se lucrează la condiţionarea acestui produs, numit Dermatrofin. Rezultatele obţinute în tratamentul arsurilor de gradul I, II şi a celor de gradul III de întindere limitată, precum şi cele obţinute pentru creşterea vitezei de epitelizare în diferite plăgi posttraumatice sau postoperatorii au fost dintre cele mai bune.