Principalele aspecte ale tezei de doctorat:

 

   Pe baza studiilor anatomice ale caracteristicilor morfologice ale bazinului osos (formă, axe, dimensiuni, înclinaţii) şi ale capulul fetal care trebuie să aibă şi el anumite dimensiuni şi formă se emite prognosticul de naştere. Dar, în realizarea mecanismului de naştere, mobilul fetal trebuie să execute anumite mişcări de flexie şi rotaţie care să îl acomodeze cât mai bine la dimensiunile canalului dur. Dispozitivul conceput realizează tocmai această acomodare între dimensiunile mobilului fetal şi dimensiunile bazinului osos, pentru că naşterea nu este e chestiune de forţă în condiţii normale, ci una de acomodare între două rezistenţe; ori această acomodare a dimensiunilor mobilului fetal care trebuie să se prezinte cu dimensiunile sale cele mai mici în dimensiunile cele mai mari ale bazinului este cel mai clar exemplu de anatomie aplicată şi totodată finalitatea oricărei noţiuni teoretice.
Prof. Vitalie Belousov, Secretar General al Inventatorilor din Romania, concluziona în legătură cu dispozitivul mai sus:
   a.Teza de doctorat prin structura şi conţinutul ei, reprezintă un domeniu modern: de confluenţă -cel al ingineriei biomedicale unde se întâlnesc biologia, medicina şi ingineria.
   b.Tema tezei de doctorat este de mare actualitate, contrltuind substanţial la dezvoltarea instrumentarului din obstetrică şi reducerea intervenţiilor chirurgicale.
   c. Lucrarea se caracterizează prin originalitate, cuprinzând cel puţin două invenţii: multividextractorul unic şi trimultividextractorul şi recomandăm autorului să înregistreze cele două soluţii tehnice la OSIM”
   Prof. Lupașcu Gh. studiind teza, concluzionează “…cu acest dispozitiv se controlează în mod activ întreg mecanismul natural de naştere-flexia şi rotaţia activă, fapt ce aduce prezentaţia în poziţia cea mai favorabilă faţă de diametrele mari ale escavaţiei”
   Performanţelor tehnice ale diapozitivului în curs de omologare vin să li se alăture cele de protecţie prin excelenţă ale craniului fetal care îl deosebesc substanţial de toate dispozitivele de acest fel realizate pe plan mondial.